top of page
 • Wanneer is Studio Be You open?
  Studio Be You is enkel open tijdens de lesuren. De deuren openen een kwartier voordat de les begint. De lessen beginnen stipt dus we vragen je dan ook om op tijd te komen. Zo stoor je de lesgever en de anderen niet. Op de meeste feestdagen is de studio gesloten. Het kan gebeuren dat er dan een speciale les doorgaat maar dit wordt altijd aangekondigd op de website, via onze nieuwsbrief en op social media. Ook sluiting omwille van verlof wordt tijdig aangekondigd.
 • Waar is Studio Be You gelegen?
  LOCATIES: ​ St Jozefskerk : Deken de Saegherplein 14, 8800 Roeselare (Google Maps) Gerenoveerde kerk die nu dienst doet als architectenbureau. Zalig om er les te volgen door de unieke setting, de aparte akoestiek en de vloerverwarming. Parking aan de kerk mogelijk. Oase Fitness : Koornstraat 117, 8800 Roeselare (Google Maps) Kleinschalige familiefitness met een gezellig zaaltje met zicht op de mooie binnentuin. Mogelijkheid om te douchen na de les. Parkeergelegenheid in de straat of op de gratis parking iets verderop
 • Ik ben nieuw in Yoga en/of Pilates. Wat doe ik best?
  Eerst en vooral, super dat je de stap om Yoga en/of Pilates te volgen! In het begin van het lesjaar zijn er enkele Start to lessen voor Yoga, Pilates en Feet Up. Het is aangeraden om deze eerst te volgen vooraleer je inspringt in een vaste wekelijkse les. Alle info vind je onder aanbod lessen op de website.
 • Wat doe ik best aan als ik kom voor de les?
  Gemakkelijk zittende sportkledij. Je hebt geen sportschoenen nodig, de les is op blote voeten (voor de dansles draag je wel best goeie sportschoenen). Zorg, zeker in de koudere maanden, steeds dat je een warme trui meehebt om aan te doen tijdens de relaxatie (een dekentje kan ook gezellig warm zijn).
 • Kan ik me bij jullie omkleden en douchen?
  Er is een douche voorzien, er zijn toiletten en er is een omkleedruimte op beide locaties.
 • Moet ik mijn eigen matje of ander yogamateriaal meebrengen?
  Gelieve je eigen matje mee te brengen en eventueel een yogakussen en/of dekentje voor de ademhalingsoefeningen en de relaxatie. We doen dit omdat iedereen een andere voorkeur heeft van mat en om hygiënische redenen. Je kan altijd raad vragen aan Emilie welke mat je het beste aanschaft. Ander materiaal zoals yogablokken, riemen, ... zijn gratis ter beschikking in de studio. Voor de Feet Up zijn er bankjes beschikbaar.
 • Ik heb een blessure, een operatie gehad,...kan ik naar de les komen?"
  Dit is afhankelijk van de soort blessure / aandoening. Overleg altijd eerst met je arts of het wel veilig is om terug te sporten of een inspanning te doen. Geef vooral je lichaam voldoende de tijd om te herstellen. Licht de docent vóór de les altijd in over blessures! Yoga wordt soms verkeerd omschreven als een zachte vorm van bewegen, volledig gericht op ontspanning. Dit geldt voor sommige vormen van yoga, maar niet voor alle lessen. Wil je zachtjes aan beginnen met yoga? Kom dan naar de Slow Down Yoga of de Hatha Yoga.
 • Wat is de Privacy verklaring van Studio Be You?
  Studio Be You hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Studio Be You houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Uw persoonsgegevens worden door Studio Be You verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden : Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Studio Be You. Het versturen van emails, nieuwsbrieven en uitnodigingen. Het inschrijven van leden via Momoyoga. Doeleinden We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Studio Be You bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard. Beveiliging van de gegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; Alle personen die namens Studio Be You van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons inschrijf- en boekingssysteem Momoyoga. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, dit kan via ons contactformulier.
bottom of page