top of page
 • Covid 19 maatregelen?
  Vanaf 1 september 2021 is het niet meer verplicht om een mondmasker te dragen in de les. We zorgen nog steeds voor voldoende verluchting en is is genoeg ruimte voorzien voor iedereen. Blijf thuis indien je: - je ziekjes voelt en/of koorts hebt - veel moet hoesten of een zware verkoudheid hebt Gelieve ook al het gebruikte materiaal van de studio na de les te ontsmetten. Er is daarvoor ontsmettingsmiddel voorzien.
 • Wanneer is Studio Be You open?
  Studio Be You is enkel open tijdens de lesuren. De deuren openen een kwartier voordat de les begint. De lessen beginnen stipt dus we vragen je dan ook om op tijd te komen. Zo stoor je de lesgever en de anderen niet. Op de meeste feestdagen is de studio gesloten. Het kan gebeuren dat er dan een speciale les doorgaat maar dit wordt altijd aangekondigd op de website, via onze nieuwsbrief en op social media. Ook sluiting omwille van verlof wordt tijdig aangekondigd. Bekijk onze agenda voor meer info.
 • Waar is Studio Be You gelegen?
  Studio Be You verwelkomt je graag in een gezellig zaaltje in Dienstencentrum Ten Elsberge. De ingang naar de zaal is aan de achterkant van het gebouw. Als je dus op de Mandellaan 101 voor de hoofdingang van Ten Elsberge staat, loop je langs het gebouw heen tot je achteraan een fietsenstalling ziet en een houten omheining. Daar is de ingang naar de zaal op de eerste verdieping, einde van de gang. Er is een ruime, gratis parking voorzien aan de overkant van de ingang. Je kan ook alle info vinden op de website onder Contacteer ons
 • Ik ben nieuw in Yoga en/of Pilates. Wat doe ik best?
  Eerst en vooral, super dat je de stap om Yoga en/of Pilates te volgen! In het begin van het lesjaar zijn er enkele Start to lessen voor Yoga, Pilates en Feet Up. Het is aangeraden om deze eerst te volgen vooraleer je inspringt in een vaste wekelijkse les. Alle info vind je onder aanbod lessen op de website.
 • Kan ik eerst een proefles volgen vooraleer mij in te schrijven?
  Ja hoor! Je kan een losse les boeken en daarmee een les naar keuze meevolgen. Heel leuk indien je twijfelt welke stijl je het meeste ligt. Heb je toch nog twijfels, aarzel dan niet om mij een mailtje te sturen met je vragen rond de lessen (info@studiobeyou.be) En omdat de studio helemaal nieuw is, bieden we een gratis introductieweek aan van maandag 20/9 tot zondag 26/9. Vergeet niet om je vooraf via de website in te schrijven.
 • Wat doe ik best aan als ik kom voor de les?
  Gemakkelijk zittende sportkledij. Je hebt geen sportschoenen nodig, de les is op blote voeten. Zorg, zeker in de koudere maanden, steeds dat je een warme trui meehebt om aan te doen tijdens de relaxatie (een dekentje kan ook gezellig warm zijn).
 • Kan ik me bij jullie omkleden en douchen?
  Er is een douche voorzien, er zijn toiletten en er is een omkleedruimte aan de fitness. Bij het binnenkomen van het gebouw, ga je de trap op en direct rechts van je heb je de fitnessruimte, daar loop je door en heb je links in de hoek een omkleedruimte. N.a.v. Covid vragen we je om de kleedruimtes zo weinig mogelijk te gebruiken.
 • Moet ik mijn eigen matje of ander yogamateriaal meebrengen?
  Gelieve je eigen matje meebrengen en eventueel een yogakussen en/of dekentje voor de ademhalingsoefeningen en de relaxatie. We doen dit omdat iedereen een andere voorkeur heeft van mat en om hygiënische redenen. Je kan altijd raad vragen aan Emilie welke mat je het beste aanschaft. Ander materiaal zoals yogablokken, riemen, ... zijn gratis ter beschikking in de studio. Voor de Start to lessen en de Feet Up zijn er matjes beschikbaar. Maar je bent altijd vrij om toch je eigen mat te gebruiken tijdens die lessen.
 • Moet ik reserveren als ik naar een les wil komen?
  Ja! Doordat we met beperkte plaatsen werken in elke les en we nog steeds rekening moeten houden met een veilige afstand door Covid, is het verplicht om telkens je les vooraf te boeken via ons boekings- en betalingssysteem Momoyoga. We vragen je om enkel een les te boeken indien je zeker bent dat je zal komen. Het kan natuurlijk altijd eens gebeuren dat er iets tussenkomt waardoor je toch niet kan aanwezig zijn, dit begrijpen we en je kan steeds de les annuleren (voorwaarden op Momoyoga).
 • Hoe kan ik inschrijven en betalen?
  Je kan makkelijk via onze website inschrijven en betalen. We werken met het boekings- en betalingssysteem Momoyoga. Ben je niet zo thuis in het hele online systeem om in te schrijven, geen probleem! Je kan altijd in de studio betalen via payconiq of cash of stuur een mailtje naar info@studiobeyou.be Vrijdag 10 september 2021 is er een info- en inschrijfmoment van 17u30 tot 20u in de studio. Je kan er terecht met al je vragen ivm de lessen en je kan er ook direct inschrijven.
 • Ik heb een blessure, een operatie gehad,...kan ik naar de les komen?"
  Dit is afhankelijk van de soort blessure / aandoening. Overleg altijd eerst met je arts of het wel veilig is om terug te sporten of een inspanning te doen. Geef vooral je lichaam voldoende de tijd om te herstellen. Licht de docent vóór de les altijd in over blessures! Yoga wordt soms verkeerd omschreven als een zachte vorm van bewegen, volledig gericht op ontspanning. Dit geldt voor sommige vormen van yoga, maar niet voor alle lessen. Wil je zachtjes aan beginnen met yoga? Kom dan naar de Feel Good Flow of de Hatha Yoga of volg een Yin Yogales online.
 • Wat is de Privacy verklaring van Studio Be You?
  Studio Be You hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Studio Be You houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Uw persoonsgegevens worden door Studio Be You verwerkt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden : Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Studio Be You. Het versturen van emails, nieuwsbrieven en uitnodigingen. Het inschrijven van leden via Momoyoga. Doeleinden We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Studio Be You bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden niet langer dan 5 jaar bewaard. Beveiliging van de gegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; Alle personen die namens Studio Be You van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons inschrijf- en boekingssysteem Momoyoga. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, dit kan via ons contactformulier.
bottom of page